Bjørnøfærgens tider på: www.bjoernoe-faergen.dk
Tlf.nr.: 2029 8050.