Praktisk og tilmelding - weekendmoduler

Kurserne afholdes rundt i landet. En del kurser afholdes på Bjørnø.
Se i kalenderen hvor.

TID:
Nogle moduler er på 3 dage med start fredag eftermiddag.
Andre moduler er på 4 dage, med start torsdag.
Kontakt mig ved tilmelding.

PRIS:
Der betales for et modul af gangen. 20 timers undervisning koster ca 1800 kr pr person. ( Kan varierer og oplyses ved tilmelding)

Overnatning 2 døgn og færge til Bjørnø koster ydermere 400 kr. 

Materialepris ca 150-200 kr.

Der kan søges tilskud til de undervisere, der underviser under” Netop”. Andre undervisere opfordres til at søge ved deres arbejdsgivere.

 Nogle kommuner støtter den enkelte i at gennemføre “Grundforløbet”, som led i en jobplan/ omskoling/ videreuddannelse. 


KOST:
Der er forskellige måder vi arrangerer kosten på rundt i flettekredsene. Vi plejer at spise sammen og dele udgifterne/ have mad med.

Med ret til ændringer.

SPØRGSMÅL OG TILMELDING:
Ca en måned før kursusstart får du nærmere informationer vedr det enkelte kursus. Tilmelding til:

Agnete Diemer
Tuxensvej 6 C,
5700 Svendborg

Tlf.: +45 2743 8004
mail@agnetediemer.dk

Ved tilmelding: Oplys navn, adresse, telefon nr. og evt. e-mailadresse.
Der kan rekvireres folder vedr. grundforløb i kurvemageri.

Bjørnøgård: www.bjoernoegaard.dk
Bjørnøfærgen: www.bjoernoe-faergen.dk eller tlf nr: 2029 8050